Liderice novog doba by Marijana Batinić

Liderice novog doba inspiriraju i djeluju snažno i odvažno, već danas! Osvještene…

Kako uspješno delegirati posao?

Često si pretrpana poslom, a kad ti drugi nude pomoć uvijek odlučno …