Pravni savjetnik

Trebate pravni savjet? Pošaljite mail našoj pravnici Đurđici na pravni.savjetnik@shhhefica.com!

pravni savjetnik

Đurđica Peranić je mlada pravnica iz Rijeke koja se pridružila Shhhefica timu kako bi iskoristila svoje znanje i iskustvo da nesebično pomogne drugima razumjeti pravnu regulativu.

Svoje iskustvo je stekla radeći u državnim službama u području radnog prava i prava za vrijeme nezaposlenosti,  a tijekom fakulteta susretala se i sa problematikom diskriminacije pritom učeći od  profesora i sudaca Europskog suda za ljudska prava.

Radeći kao savjetnik za prava za vrijeme nezaposlenosti, obrađivala je i pravna pitanja vezana uz brojne potpore odobrene od strane Komisije EU. Trenutno polaže za asistenta za pripremu i provedbu EU projekata, te aktivno radi na tome da se krajem godine uključi u rad Agencije Europske Unije za temeljna prava (FRA).

Proučavajući problematiku s kojom se najčešće susrećemo u poslovnom i poduzetničkom svijetu, Đurđica će kroz članke na Shhhefici odgovorati najčešće pravne izazove te putem maila odgovarati na vaša pitanja i pružati vam pravne savjete kada ne znate gdje i kome se obratiti.

Ponosna je suradnica za Shhheficu pa ako naiđete na zakonske prepreke na svom poslovnom putu ili samo trebate pravnu pomoć u određenoj sitaciji, slobodno joj se javite na mail pravni.savjetnik@shhhefica.com.